Joseph Mangani

Eċċellenza,
Nirringrazzjak tal-opportunita’ li tajtna biex nagħmlu s-suġġerimenti tagħna u nawgurawlek success fil-ħidma nazzjonali tiegħek. Tislijiet mingħand Joe u marti Josephine.
Jekk jogħġbok, ara d-dokument mehmuż.
Joe Mangani