Yanika De Manuele

jien ma naqbillx mal pina ta l ghomor il habs! Kulhad ghandu dritt ghal hajja u tieni cans