Simon DeBono

a. Lì ma tidholx ebda ligi jew regolament lì ti permetti jew tinkoragixxi L Abort.
b. Lì il bniedem huwa rikonoxxut bhala bniedem mil koncepiment.
c. Lì il Kostituzzjoni ma tigix soggetta jew inferjuri ghal ebda ligi barranija (Barra min Malta)
d. Lì id Decizjoniet tal Ombudsman jigu rispettati u ir rikomandazzjoniet jigu implimentati