Salvu Axisa

1st nixtieq li l Maltin ta Barra jkollhom I’d dritt li jivvotaw flezzjonijiet ta Malta.

2nd . Li l govern finance the parties fil kampanja eletturali bhal ma hemm go Norway, biex bhekk jinqghataw il favourism u l kurruzzjoni. U jispicca il kontribut minn Indi Vidwi