Ray Fava

PUNT 1 – IL-GEORGE CROSS GHADU NIBQA FEJN HU FUQ IL-BANDIERA TA’ MALTA – JEKK JITNEHHA DAN IKUN DISPETT LEJN DAWK IC-CITTADINI KOLLHA LI SOFREW BIL-FORS FIL-GWERRA – IL-GEORGE CROSS HUWA SIMBOLU TAL-QLUBIJA TAGHHOM.

PUNT 2 – L-ARMATA KIF UKOLL IL-KORP TAL-PULIZIJA GHADHOM JIBDEW IKUNU PARTI MIR-RESPONSABBILTAJIET TAL-PRESIDENT TAR-REPUBBLIKA SABIEX MA JKUNX HEMM INDHIL POLITIKU MILL-GVERN TAL-GURNATA.

PUNT 3 – IL-POSITIONS U PERSONS OF TRUST GHANDHOM JISPICCAW U JIGU DIKJARATI MHUX KOSTITUZZJONALI