Prof. Alex Torpiano – Din l-Art Ħelwa

Din hija sottomissjoni f’isem Din l-Art Ħelwa, ntiża li tiġbed attenzjoni għall-bżonn li l-Kostitutuzzjoni tar-Repubblika tagħti saħħa adegwata lis-soċjeta’ ċivili biex dina jkollha rwol aktar b’saħħtu fil-protezzjoni u preservazzjoni ta’ l-ambjent naturali u mibni, li huwa il-wirt tal-ġenerazzjonijiet li ġejjin.