Peter Barbara

Nixtieq li il President jigie mazul mil poplu u ikun indipendenti min kull partit politiku,il partiti ma jihdux semm fighja.