Paul Debono

Nisugerixxi :

Issir elezzjoni ghal president ta Malta

Il president ikollu aktar poteri, aktar min ministru u prim ministru biex jizgura governanza tajjba

Jinhatar magistrat inkwirenti, li jista jiehu azzjoni fuq temi li jkunu kurrenti fi dominanza publika.

Tispicca is -sistema proporzionali ezizstenti fl elezjoni generali u nivvutaw ghal partit u mhux persona . B’ hekk, partit politici, zaghir kemm hu zaghir, ikollu cans is Jsemma lehnu fil parlament .