Paul Debono

Pensjonijiet , maghrufa bhala ” pensions of the old regime” li inataw lill agenziji maghrufa fil passat, bhala ” parastatali ” ghandhom jigu rikonoxuti bhal dritt u jigu attwati, anke dawk l agenziji li saru privati.

Il bordijiet ta dawn il parastatali kienu nominati mil gvern tal gurnata, ghalekk, il gvern huwa responsabli ghad decizjonijiet taghhom , inkluz, pensjonijiet privati