Paul Debono

Il- habs ma jirriforma lill hadd. Ghal reati mhux gravi u minuri, ghandu jigi introdott l arrest fi dar, konfiska tempranja ta l karta ta l identita u il passaport, tnehhija temporanja ta drittijiet u facilitajiet ohra li jgawdu ic- cittadijni normali.