Paul Cassar

Il-George cross mhux aħna qlajnieh imma missirijietna li bagħtet il ġuħ u il miżerja kif ukoll mietu biex ma jħallux lill għadu jinvadi lill din il gzira. Dak ħadd ma għandu dritt imissu min hemm.