Paul Borg

Ghall mien ma jistax jahdem:
Internet b’xejn,
Dritt li tkabbar xtieli medicinali imqar sa ghoxrin ghal CBD jew THC mhux iktar min 5%,
Trasport publiku b’xejn,
Dritt ghall supply ta ilma u dawl,
Housing