Oliver Scicluna

Dan id-dokument ghandu anness fih suggerimenti li qed taghmel il-Kummissjoni ghad-Drittijiet ta’ Persuni b’Dizabilita’, flimkien mal-Ufficju tad-Dizabilita’ fi hdan il-Ministeru tal-Familja, Drittijiet tat-tfal u Solidarjeta Socjali.