Michael Agius

Nixtieq li l-kultura Nisranija Maltija tinghata lewwl importanza fil-kostituzzjoni.