Martin Camilleri

1. Kummissarju tal Pulizija u Pulizija jirrispondu dirett lejn il-President
2. L-Brigadier u L-Armata jirrispondu dirett lejn il-President
3. Jitnehha l-privilegg parlamentari u kullhadd jigi suggett ghal ligi