Mario Vella

Forsi bhalissa mhux l-ahjar zmien u klima biex naghmlu din id-diskussjoni u niehdu decizjoni daqshekk importanti, imma….nixtied nara izjed trasparenza u kontabilita’ fid-decizjonijiet ta’ min imexxi, indipendenza tassew tal-qrati u ta’ entitajiet regolaturi, u fuq kollox sistema ta’ kontrolli halli hadd ma’ jkollu setgha aktar milli ghandu jhaddan. U wkoll harsien tal-hajja mit-tnissil sat-tmiem naturali taghha. Grazzi