Maria Carmela Farrugia

Nixtieq li tarbija fil guf , tigi protetta mill tnissiel sa tmiem taghha .
Biex titwield it- tarbija , li quddiem tkun cittadina dinija bhalna u
hekk tkun tkompliet il razza umana.