Kevin Apap

Irrid li nara dan li gej – Artiklu 33 (1) li jirrigwarda il-protezzjoni tad-dritt għall-ħajja jagħmilha ċara li l-ħajja tibda mill-konċepiment.

Ukoll nitlob li jizdiedu dan il-kliem fil-kostituzzjoni ta’ Malta – l-ħajja għanda tkun imħarsa u protetta mill-konċepiment sal-mewt naturali.