Kenneth Fenech

Nixtieq li Artiklu 33 (1) li jirrigwarda il-protezzjoni tad-dritt għall-ħajja, jagħmilha ċara li l-ħajja tibda mill-konċepiment u li l-ħajja għanda tkun imħarsa u protetta mill-konċepiment sal-mewt naturali.