Jon Smith

Fuq il-medja socjali kienu saru diversi diskussjonijiet fuq il-bazi morali li ghandha jkollha l-konstituzzjoni ta’ Malta galadarba l-kultura qed issir iktar miftuha u mhallta b’hafna razez differenti li ghalija u ghal prezent ma taghmilx differenza imma ghal kultura ta’ 200 sena ohra ha taghmel differenza.

B’hekk ghandu jsir studju kulturali mqar darba fis-sena u jitqassam lid-dipartimenti tal-gvern malti u l-kumitati rispettivi kollha.

Kelli hafna idejat kif inwessa l-konstituzzjoni imma m’inix avukat sa issa pruvajt nistaqsi lil negozji privati jirrispettaw ahjar id-drittijiet tieghi [u anke lil certu dipartimenti tal-gvern malti] imma jidher li ghad hemm hafna dottorati x’jitqassmu b’xejn qabel dawn jindenjaw ruhhom jirrangaw xi haga.