John Muscat

Nissuggerixxi li meta jkun hemm elezzjoni generali issir ukoll elezzjoni ghal hatra tal president ta Malta. Anke li il kostituzzjoni l gdida ma tkunx tista tinbidel jekk m`hux b vot unanimu fil parlament biex jigi evitat il periklu ta xi sitwazzjoni dittatorjali