Joe Vella

Artiklu 33 (1) li jirrigwarda il-protezzjoni tad-dritt għall-ħajja jagħmilha ċara li l-ħajja tibda mill-konċepiment. B’hekk l-abort isir QTIL, kif verament hu. Grazzi