J Saliba

Nemmen ili ghadna titnehha l-ghomor u tigi moghtija sentenza mhux itwal min 30 sena, ghaliex kullhadd ghandu jkollu dritt ghat-tieni cans. Ghadna ukoll nitroducu sistema fejn il-habsin jkunu arrestati d-dar/jahdmuu anke xi forma ma chipping halli kull hin tkun taf fejnu il-habsi u b’hekk inkunu qedin nghinnuhom jintegraw lura fis-socejta.