Frederick Attard

Artiklu 38.
Protezzjoni għall-intimità tad-dar jew proprjetà oħra.
Illum din il-parti tal-kostituzzjoni ghandha tigi msahha.
Illum m’hemmx protezzjoni tal-privatezza, tal-‘well-being’ tal-familji li ghandhom dritt li jgawdu djarhom u hwejjighom fil-paci u serenita’. Djarna spiccaw parti mill-‘business plan’ ta’ spekulaturi fil-kostruzzjoni, li jaghmlu qliegh bil-miljuni. Hemm ligi ohra civili, (inferjuri ghal kostituzzjoni) li ttihom id-dritt li-jidhlu fi hwejjgek. Sid il-propjeta’ privata illum imcahhad mid-dritt li jinnegozja ma’ dawn in-negozzjanti spekulaturi. Din hija vjolazzjoni serjissima tad-drittijiet tal-bniedem.