Emmanuel Chetcuti

Harsien strett tal-ambjent specjalment ta’ Dak storiku u arkejologiku, kif ukoll trazzin ta’ l-izvilupp ghal skip ta’ qliegh ghall-ftit u hsara ghall-hafna.