Christopher Briffa

Membri parlamentari ghandu jkollkom limitu ta zmien kemm iservu fil-parlament dak ta mhux aktar min 2 legislaturi.

Barra min hekk il parlament ghandu jkun a full time job b’ pagi sura ta nies!

Grazzi