Charles Zammit

Bhala bniedem li garrabt ksur tal kostituzzjoni u batejt al dawn lahhar 33sena naghmel is suggeriment tieghi hawn taht sottoskritt. Kull mpjegat mal gvern mil lghola wiehed. Sa lizghar meta jitressaq quddiem il qorti kriminali bxi akkuza il magistrat quddiemhu li titressaq ghandu jaghti sentenza rigward lmpjieg jekk jitkecca jew xi mod iehor . Meta jigri hekk il kap tad dipartiment li jaq tahtu lmpjegat mghandu blebd mod jtesdaq lil persunaquddiem il public service commision. Suggeriment iehor meta cittadin malti hu min hu jitlob ghsjnuna legali tal stat mandux jidhol il mesns testing