Carmelo Azzopardi

jien nixtieq li l-Artiklu 33 (1) li jirrigwarda il-protezzjoni tad-dritt għall-ħajja jagħmilha ċara li l-ħajja tibda mill-konċepiment.