Carmel Falzon

(1) titnehha l-monopolju taz-zewg partiti billi l-membri parlamentari jigu appuntati minn Malta kollha fuq kwota nazzjonali u mhux lokali. Dan jiggarantixxi li tinfetah l-opportunita li membri independenti jew partiti zghar ikollhom okkazjonijiet li jigu eletti fil-parlament.
(2) ir-religion Kattolika tibqa r-religion ufficjali ta Malta.
(3) Il-kostituzzjoni trid teggarantixxi valuri tradizzjonalment Maltin.
(4) Malta ghal Maltin indigeni – lewwel u qabel kollox.
(5) salvagwardi ta’ ugwaljanza socjali, sahha, edukazzjoni, sigurta u kontra kull tip ta abbuz
(6) titnehha d-distinzjoni qawwija fis-salarji u l-penzonijiet bejn il parlamentari u certu karigi fil settur pubbliku u l-poplu haddiem.