Anthony De Bono

Fil-Qosor: Ikun ta’ importanza assoluta illi tibdil fil-Kostituzzjoni jinkludi li siti ta’ importanza nazzjonali ikunu protetti bil-Kostituzzjoni fis-sens li ma jkunu qatt parti f’ negozju : Ezempju: Il-Palazz tal- President – Il-Belt u San Anton, Hagar Qim, L-Imnajdra, Il-Katidral ta’ San Gwann, Il-Berga ta’ Kastilja u l-Bereg l-ohra. Tajjeb li jekk ikun accettat is-suggeriment jitwaqqaf sotto-kumitat biex jistabilixxi liema huma dawn is-siti…..Grazzi