Angelo Giordimaina

Li il-President ta’ Malta jitla’ b’elezzjoni biex ikollu poteri esekutivi biex jkun jista jiehu decizzjoni jekk il- gvern tal-gurnata jabbuza mill-poter li itih il- poplu.