Alfred Salerno

Jinata grad u
Lomor taqa tigi psentenza imqar 20yrs hu bizejed nahseb jin