Alfred Grech

Irrid li Artiklu 33 (1) li jirrigwarda il-protezzjoni tad-dritt għall-ħajja jagħmilha ċara li l-ħajja tibda mill-konċepiment.