Alexia Xuereb Diacono

FL-opinjoni tieghi jiena nahseb li l-ghomor l-habs ghadna titneha u ghadna tinghata mhux iktar min 25 sena. Ghadna ukoll naraw li l-habsin jigu moghtija kura li jkollom bzonn. Nemmen ukoll ili lil dawk l-habsin li jkunu bil-ghaqal ghadna natghuwhom l-opportunita li jkunu ‘home arrest’ halli b’hekk jkunu jistaw jintegraw lura fis-socejta.