Adrian Buckle

Nixtieq li L-ABORT isir ghazla ghall-mara f’kazijiet ta’ periklu ghal hajjietha jew fejn m’hemx cans li t-tarbija tghix.