Thomas Briffa

Il kostitizjoni ghanda tinkludi moratorium fuq large scale land reclamation fuq il bahar ghal ragunijiet ta spekulazjoni, bhal bini ta appartamenti jew villel.

Ukol , moratorium fuq zvilup fuq ODZ/agricultural land li tinkludi kull tip ta zvilup u ta toroq.

Grazzi