Saviour Grech

Jigi protett u mhares bil-Kostituzzjoni l-gid komuni tal-poplu ta’ dawn il-gzejjer, specjalment l-art pubblika ghandha tigi mharsa mill esproprijaturi, b’aktar trasparenza mill politici li ghandhom jinzammu responsabbli ta’ kull ma’ jaghmlu fil-perjodu li jkunu fil poter.