Peter Gatt

1. Jien nitlob li tiżdied sezzjoni separata fil-Kostituzzjoni ta’ Malta li titratta l-ħarsien tal-patrimonju Malti, l-ambjent, l-arkeoloġija u l-pajsaġġ storiku tal-pajjiż. F’din tingħata l-possibilta ta’ rikors għall-liġi u jinħoloq mekkaniżmu ta’ħarsien xieraq li jkun inforzabbli permezz ta’strutturi, riżorsi amministrattivi u rimedji legali effettivi.
2. Illi l Malti jitqies bhaĺa l unika lingwa nazjonali u li din tigi protetta bil ligi u permess ta Awtorita awtonoma. Din ta l-ahhar ikollha s seta li tiehu azzjoni legali f kaz li l Malti jintuza hazin fost responsabilitajiet ohra
3. IL HAJJA TIGI MHARSA U PROTETTA MIT-TNISSIL SAL MEWT NATURALI TAGHHA U LI KULL INDIVIWU JITQIES BHALA PERSUNA FIT TOTALITA TAGHHA