Paul Cassar

Nixtieq nissuġġerixxi li fir-riforma kostituzzjonali ġdida, mil- kbir sa’ zghir ikun responsabbli ta’ għemilu. Kemm jekk hu prim ministru, ministru, ufficjal pubbliku jew ħaddiem, ikun responsabbli personalment ta’ dak li jaghmel hu stess. Dan qieghed nghidu fis-sens li jekk ministru jew uffiċjal għoli jaghmel xi ħaga jew joħroġ xi ordni, u wara xi ħadd ifittex lil gvern ghad danni u jirbaħ, l-ispejjeż ma jitħallsux min flus il poplu imma jekk ikun il Ministru responsabbli jitħallsu mil minnu stess. Dan ukoll jekk xi dipartiment ikun ħareġ xi istruzzjoni lill xi ħaddiem, u il ħaddiem ibagħti xi danni li għalihom ikollu jfittex lid dipartimrnt tiegħu u jirbaħ, għaliex għandom l ispejjes jitħallsu mit-taxxi publiċi meta l ordni tkun inħarġet b’ordni ta min kien responsabbli?

Grazzi.