Noel Cassar

LE GHALL L-isfregju ambjentali li ghaddej.
Nhallu xi haha ghal uliedna