Noel Camilleri D’Amato

Nixtieq li artiklu 33 (1) li jirrigwarda il-protezzjoni tad-dritt għall-ħajja, jagħmilha ċara li l-ħajja tibda mill-konċepiment u għandha tkun rispettata u mħarsa sat-tmiem naturali tagħha.