Nicholas Casha

Fl-opinjoni tieghi jiena nahseb li il-parole ghanda tigi riveduta u dawk il-habsin li jkunu bil-ghaqal, jigu moghtja l-opportunita li jqattaw iktar hin id-dar u forsi anke nitroducu xi tip ta sistema fejn il-gwardjani tal-habs ikunu jafu fejnu il-habsi waqt li jkun qieghed id-dar u anke forsi jahdem u jaqla lira u b’hekk inkunu qeghdin nghinuwhom jintegraw lura fis-socjeta. Haga ohra li ghadna nikunsidraw li ntejbu hija il-kura u s-sahha tal-habsin gewwa il-habs