Josette Camilleri

Kieku nixtieq li jitnaqsu l poteri minn fuq il primistru u jaddu ghal ghand l president.
Ma jkunux il ministri jew membri parlamentari li jiddeciedu jibqax immexxi l priministru jew il kap ta l opposizjioni,avolja jkun hemm maggoranza li jkunu jrieduh imma jideciedi l President ta Malta. Fi ftit kliem hemm bzonn li l President ikollu iktar poteri.
Grazzi Hafna
Josette