Joseph Bouvett

Jiena nipproponi li l-qrati tal-Gustizzja ikunu risponsabilita tal-president dirett, biex hadd ma jabbuza specjalment fil-ghazla tal gudikanti. Dan ninghjar l-ebda ndhil tal-parlamentari. Jekk hemm bzonn anka jekk ikollu jigi elet mil-poplu.

Jista jkun li l-pilizijja u/jew is-suldati ukoll jigu that il-president.
Hekk nevitghu hafna paroli w disgwit bejn il-poplu.

Grazzi