Eric Montfort

Il-bandiera Maltija trid tibqa’ kif inhi…il-George Cross hu xempju tal-qlubija tal-Maltin u m’għandux jitneħħa minħabba l-antagoniżmu ta’ xi nies lejn l-Ingliżi.