Eric Montfort

Addenda – fuq li bghatt bhala PDF
Il-Public Accounts Committee ghandu jkollha l-mandat li tiddetermina kemm ikun hemm kuntratti persons of trust u remunerazzjonijiet -dan biex jkollniex ripetizzjonijiet tal-kuntratti ta’ Konrad Mizzi li wara kollox gie rtirat!!