Emanuel Simiana

Nixtieq li dan il pajjiz ikun ibazat fuq id drittjiet umani. L ewwel dritt ghandu ikun ghall hajja. Jigi rikonoxut li il hajja tibda mill koncepiment. Ghalekk il hajja tal bniedem ghanda tigi protteta mill bidu net taghha, li jfisser min meta l sperma tifertiliza il bajda tal mara. Dan ghandu ikun miktub car u tond fil kustituzjoni.