David Sargent

Nixtieq li fl Artiklu 33 ghad dritt ghal hajja din tinkludi li l hajja tkun tinkludi t-trabi fil-guf. Jigifieri l-hajja ghandha tkun deskritta bhala mill koncepiment tat-tarbija sakemm tmut.