David Muscat

Artiklu 33 ghandu jaghmilha cara illi l-hajja tibda mill-koncepiment.