Claude Vella Bonanno

Nemmen illi fil-kostituzzjoni ta’ Malta ghandha tigi mharsa l-hajja sa mill-bidu ta’ l-ezistenza taghha, iggifieri mal-koncepiment sa tmiem il-hajja b’mewta naturali u li l-ebda persuna ma ghandha tinterferrixxi fil-process naturali tal-hajja.

Grazzi mill-qalb.